Z tomiku „Efekt motyla”.

Bądź przy mnie kiedy blednę i opadam z sił
gdy każdy kolejny dzień zagęszcza powietrze
bądź gdy ze sceny zepchną mnie
gdy kolcami obsypana ucichnę na zawsze
bądź blisko gdy przygasa cień księżyca
gdy rosa pada na ramiona umarłym
bądź przy mnie kiedy proszę i nie proszę cię o
bliskość
kiedy chcesz i kiedy nie chcesz się oddalić
bądź dla mnie w ciszy nocy i chaosie dnia
pomóż znaleźć brakujące dni miesiąca
zabierz chociaż jedną moją łzę
proszę bądź przy mnie do końca