08.00 28 dzień miesiąca Wołu roku 226 Ery Pokoju

Odrodzone Królestwo Patronii

Wolne Księstwo Wilka

Miasto Wilczy Dwór

Baza Wydziału 15 Spraw Niestandardowych

Dar’runon rozejrzawszy się po zgromadzonych rzekł.

– Dobrze. Wybaczcie, że nie wzywałem was przez kilka dni, ale każdy z nas był zajęty pracą a mnie jeszcze Strażnik Tronu Królewskiego wezwał do siebie. Mam nadzieję, że udało się wam coś znaleźć.

Zaraz przemówił agent Hermesowicz, który już jakiś czas temu przejął kontrolę nad wszystkimi badaniami nie związanymi z ciałami.

– Cóż udało się nam dojść do ładu z tymi wszystkimi dokumentami z zabezpieczonego archiwum. To bardzo ułatwi nam poszukiwania potrzebnych dokumentów. Znaleźliśmy te listy o które pan kapitan prosił. Przekazałem je agentce Moon, która zna się lepiej na tym wszystkim co związane z kategorią „Mroczna Sztuka”

Ili’maja wezwała do zabrania głosu stwierdziła.

– Według tych listów Ma’kirolowi Feniksowi można udowodnić zlecenie przeprowadzenia przynajmniej trzystu rytuałów nekromantycznych. Aktualnie badam świadomość i intencję.

Agent Diogenes rzekł te słowa.

– Dodatkowo z dokumentów można wysnuć oskarżenie o inspirowanie i wspieranie ostatnie fali buntów. Wygląda na to, że to właśnie Ma’kirolon Feniks był poszukiwanym przez pana kapitana trzecim dnem tych buntów.

Dar’runon zadał wobec tego pytanie.

– Jakie są możliwości obalenia tych zarzutów.

Tu znowu przemówił Diogenes.

– Cóż. Jest kilka dwuznacznych zwrotów. Uważam jednak, że kontekst pozwala na jednoznaczne określenie sensu. Dodatkowo w przypadku większości dokumentów ręcznie jest wykonany tylko podpis, który jest dość łatwy do podrobienia. Rzecz jasna rozpocząłem już przygotowania do usunięcia zaznaczonych wieloznaczności.

Dar’runon zadał pytanie.

– Czy trafiliście na ślad naszej niebianki?

Diogenes odpowiedział po dłuższej chwili przeglądania czegoś na swojej części stołu.

– Mam. „W związku z pańskim zapytaniem o rejestracje niebianki w roku 221 Ery Pokoju lub w latach poprzedzających Wydział Czystości Wiary informuje, że w latach 211-231 nie przeprowadzono żadnej rejestracji niebianki o której Wydział Czystości Wiary byłby informowany. Jeśli takowa istota zostanie zlokalizowana Wydział Czystości Wiary uprasza Wydział Spraw Niestandardowych o przekazanie jej oraz wszystkich związanych z nią dokumentów Wydziałowi Czystości Wiary w celu rejestracji”. To chyba wszystko wyjaśnia.

Dar’runon odrzekł.

– Tak. Teraz trzeba znaleźć tylko tą „niebiankę” i jej akta. One też muszą być gdzieś w tych stosach. Mam nadzieje, że nasze priorytety są jasne. Po pierwsze tak sprawdzić wszystkie dowody żeby były nie do podważenie w sądzie. Po drugie znaleźć dokumenty o tej niebiance. Tymi poszukiwaniami zajmie się agentka Moon. Niech porucznik Kornelia Erynia wraz z swoimi oddziałem będzie gotowa do wylotu do Smoczego Dworu. Wylatuje jeśli tylko kolejne podejście do elekcji królewskiej będzie nieudane. Wylatuje automatycznie po głoszeniu wyników. Jej zadaniem będzie po pierwsze zabezpieczyć bezpieczeństwo Strażnika Tronu Królewskiego a po drugie przeprowadzić rozpoznanie na wypadek potrzeby zaangażowania znacznych sił.

Agent Diogenes stwierdził.

– Cóż mogę powiedzieć. Wraz z upływem czasu prawdopodobieństwo że użycie znacznych sił będzie potrzebne wzrasta.

Dar’runon odpowiedział.

– Wiem. Jedyną naszą szansą na niedopuszczenie do tego jest zakończenie śledztwa i aresztowanie wszystkich winnych. Pamiętajcie, że mimo presji wszystkie przygotowane do przedstawienia dowody muszą być niepodważalne. Ma’kirolon Feniks i jego współpracownicy nie mogą mieć nawet cienia szans na wybronienie się… Oczywiście jeśli to ich dzieło.